پارک فون یا به اصطلاح شماره تلفن مخصوص پارک خودرو  وسیله ای برای تماس دیگران در مواقعی که جای پارک پیدا نکرده ایم و مجبور به توقف  خودرو درب منزل و پارکینگ دیگران شده ایم می باشد ، لذا برای عدم مزاحمت این محصول را پشت شیشه خودرو می چسبانید .