استیل فابریک دستگیره  تیگو 5

  • قاب دستگیره طرح استیل
  • جنس درجه یک  محصول وارداتی می باشد  ،
  • مخصوص تیگوانواع  5 جدید و قدیم
  • نصب آسان دارای چسب دو طرفه قوی ، با دوام و زیبا
  • محصول شامل زه استیل دستگیره ها و قاب زیر دستگیره ها می باشد .